Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV, XV (từ 14/11/2013 đến 5/1/2023)

Phó Thủ tướng Chính phủ


Đức
Đam

Họ và tên
Vũ Đức Đam
Ngày sinh
03/02/1963
Quê quán
Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Dân tộc
Kinh
Thành phần gia đình
Công chức, viên chức
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng
Sinh viên
Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức
10/1989
Ngày vào Đảng
19/02/1993
Ngày chính thức: 19/02/1994
Trình độ được đào tạo
  • • Giáo dục phổ thông: 10/10
  • • Chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế
  • • Học hàm, học vị: Phó Tiến sỹ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
  • • Lý luận chính trị: Cao cấp
  • • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Chức vụ
  • • Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: X
  • • Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII
Khen thưởng
  • • Huân chương lao động hạng 3 năm 2011

Tóm tắt tiểu sử

10/1988 - 10/1990

Kỹ sư, Công ty XNK và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

10/1990 - 02/1992

Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

2/1992 - 4/1993

Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

4/1993 - 10/1994

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

10/1994 - 11/1995

Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

11/1995 - 8/1996

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.

8/1996 - 3/2003

Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).

8/2005 - 11/2007

Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

5/2008 - 3/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

3/2010 – 8/2010

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

8/2011 – 11/2013

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11/2013 - 10/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

10/2019 - 12/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

12/2019 - 7/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ 7/2020 – 01/2023

Ủy viên Trung ương Đảng (đến 30/12/2022), Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

05/01/2023

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.