Hội nghị là một trong những diễn đàn thường niên có uy tín ở châu Á với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và chính khách các nước châu Á cũng như các tập đoàn lớn trên thế giới; thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của các nước châu Á.

Việt Nam tham dự Hội nghị nhằm thảo luận và trao đổi với các nhà lãnh đạo khu vực về các giải pháp ứng phó với các thách thức đặt ra đối với sự phát triển của châu Á, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, tham khảo chính sách, kinh nghiệm của các nước trong phát triển đất nước cũng như giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.

Đình Nam