Xây dựng Đề án phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia - ảnh 1
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án chi tiết, bám sát Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009.

Trong đó, lưu ý rà soát kỹ thực trạng để lựa chọn những nội dung, hạng mục đầu tư thật sự cấp thiết đưa vào Đề án, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư bảo đảm phù hợp với khả năng bố trí của nguồn vốn và tính khả thi của Đề án.

Tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, mục tiêu đặt ra là mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế, thúc đẩy việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số... Cụ thể đến năm 2020, công nghệ số được áp dụng rộng rãi trong truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Nghiên cứu thành lập Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình Việt Nam

Phó Thủ tướng cũng giao Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu đề xuất việc thành lập Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình Việt Nam, sau đó phối hợp với Bộ Nội vụ để thực hiện các thủ tục thành lập Hiệp hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Phan Hiển