Thẩm định Quy hoạch bảo tồn di tích Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế - ảnh 1

Đền Thề - nơi nghĩa quân Yên Thế thề quyết tử trước mỗi trận đánh

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang theo quy định hiện hành; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/2/2014.

Theo Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế nằm trên địa bàn 4 huyện liền kề nhau: Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang.

Di tích liên quan đến cuộc Khởi nghĩa nông dân Yên Thế được phân bố trên một địa bàn rộng lớn, bao gồm những công trình kiến trúc cổ có liên quan đến hoạt động của nghĩa quân (đình, chùa, đền, miếu có niên đại khởi dựng vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) cùng các địa điểm, đồn lũy liên hoàn của nghĩa quân, tiêu biểu là 8 ngôi đình, 7 chùa, 6 đền, 3 đồn, 1 điếm, 1 nghè, 1 động và 5 địa điểm.

Trong đó, có 23 điểm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia, phản ánh sinh động quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu của nghĩa quân từ những ngày đầu tiên, tới những ngày cuối cùng.

Phan Hiển