Quy định rõ trách nhiệm quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - ảnh 1
Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện Thành phố có 57.902 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó cấp xã/phường/thị trấn quản lý 47.269 cơ sở; tuyến quận/huyện quản lý 8.240 cơ sở; tuyến Thành phố quản lý 2.399 cơ sở.

Trong năm 2013, các cơ quan chức năng của Thành phố đã thanh tra 132.511 lượt cơ sở, tỷ lệ cơ sở đạt an toàn thực phẩm (ATTP) 83,2%; xử lý vi phạm trên 12 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm đạt 69%; 84% bếp ăn tập thể ký cam kết đảm bảo ATTP.

Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh thực phẩm của Thành phố vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, hộ gia đình, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tiêu thụ của Thành phố, năng lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ về ATTP, đặc biệt là của cán bộ xã, phường còn hạn chế, nhận thức về ATTP có nơi, có chỗ còn chưa tốt.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu trong bảo đảm ATTP, UBND TP. Hà Nội cần triển khai thực hiện tốt, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP do các cơ quan Trung ương ban hành, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATTP, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, xã, phường trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng chỉ nhắc nhở, không xử lý vi phạm ATTP

UBND TP. Hà Nội cần tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP đối với các hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Trước Tết Nguyên đán cần tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết, sau Tết cần kiểm tra hàng tồn kho, không để hàng hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm ATTP tiếp tục được tiêu thụ. Xử lý nghiêm các vi phạm, nhanh chóng khắc phục tình trạng chỉ nhắc nhở, không xử lý đối với các vi phạm tại tuyến xã.

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ liên quan để bố trí thiết bị kiểm tra ATTP tại một số chợ, siêu thị để cung cấp dịch vụ kiểm tra nhanh cho người tiêu dùng theo phương thức xã hội hóa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương chú trọng thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP. Trong đó nêu rõ tên các cơ sở, sản phẩm không bảo đảm ATTP; các cơ sở đảm bảo ATTP.

Đồng thời, Thành phố cũng phải có biện pháp quản lý, bảo đảm ATTP đối với hàng nhập khẩu, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố; quản lý vệ sinh thú y, ATTP đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, hộ gia đình, tăng số lượng cơ sở giết mổ tập trung.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quy định cấp 1 giấy chứng nhận về đủ điều kiện vệ sinh thú y và ATTP cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm động vật, bảo đảm đơn giản về thủ tục, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhưng chặt chẽ, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Phan Hiển