Nghiên cứu sửa đổi chế độ ưu đãi nghề biểu diễn nghệ thuật - ảnh 1
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, làm căn cứ để xếp ngạch bậc lương cho nghệ sĩ, diễn viên.

Đồng thời xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để sớm triển khai thực hiện.

Phan Hiển