Theo phản ánh của báo chí, Giáo sư Ngôn ngữ học Nguyễn Đức Tồn - người được phong chức danh Giáo sư năm 2009 - bị tố "đạo văn" từ chính các luận văn, luận án của học trò mà ông hướng dẫn.

Phương Nhi