Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất phân định nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tăng cường phối hợp trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc nhằm phát huy tối đa vai trò đội ngũ cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của Trường.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được quyết định sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là đại học nghiên cứu, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mô hình đào tạo tiên tiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.  Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh và học thêm tiếng Pháp, sau khi ra trường, ngoài chuyên ngành đào tạo của mình,  học viên còn sử dụng được 2 ngoại ngữ.

Trụ sở của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đặt tại 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở chính được xây dựng trên diện tích 83,69 ha đất và 6,28 ha mặt hồ trong Khu Giáo dục đào tạo của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc-Hà Nội.

Phan Hiển