Đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường Đại học Việt - Đức - ảnh 1
Trường Đại học Việt Đức (cơ sở tại Bình Dương)

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt - Đức về định hướng phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của các Trường.

Về tính tự chủ của Trường Đại học Việt - Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các quy định hiện hành để có giải pháp bảo đảm tính tự chủ cao của Trường, gắn với trách nhiệm trong sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Phó Thủ tướng ủng hộ chủ trương tuyển dụng các cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ có năng lực làm nghiên cứu khoa học tại Trường và việc lập Quỹ nghiên cứu khoa học của Trường.

Trường Đại học Việt - Đức được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 1/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. 

Đại học Việt - Đức đã khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10/9/2008 với 80 học viên cho 2 khoa kỹ thuật xây dựng và điện, điện tử. Trường dự kiến sẽ có 5.000 sinh viên vào năm 2020. Trọng tâm đào tạo của trường là các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Ở phạm vi nhỏ hơn, trường cũng sẽ mở thêm những ngành đào tạo trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như các ngành kinh tế. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại trường là tiếng Anh, nhưng trong quá trình học tại trường sinh viên cũng được học tiếng Đức song song.

Chiến lược của trường là triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao của Đức trực tiếp tại Việt Nam. Chương trình đào tạo hiện đại, sát thực tế và mối liên kết chặt chẽ của trường với nền kinh tế Đức mở ra cho các sinh viên tốt nghiệp của trường các cơ hội việc làm tốt trên thị trường lao động. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Đại học Việt - Đức sẽ trở thành 1 trong 200 trường đại học có chất lượng nhất trên thế giới, là biểu tượng của trí tuệ và khát vọng nghiên cứu khoa học.

Phan Hiển