Từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định - ảnh 1
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành. Ảnh: VGP/Thu Cúc

Ngày 2/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 và triển khai Kết luận số 96-KL/TW, ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam…

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, sau 5 năm triển khai, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về quan hệ lao động đã có chuyển biến bước đầu.

Cụ thể, từ năm 2008 đến 2012, tiền lương thực tế của công chức, viên chức bình quân tăng 12,5%/năm, tiền lương của người lao động tăng bình quần hằng năm 15-17%. Năm 2013, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn luôn chú trọng quan tâm đến đời sống của người lao động nên tiền lương tăng xấp xỉ 19% so với năm 2012.

Bên cạnh đó, các chính sách về BHXH, BHYT, thời gian hưởng trợ cấp thai sản đối với lao động nữ,  bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động... cũng từng bước được hoàn thiện.

Quốc hội và Chính phủ cũng kịp thời ban hành Nghị quyết, Nghị định về một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân như: Thi hành miễn giảm thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, cung ứng suất ăn giữa ca để giữ ổn định giá cả chi phí, nhằm ổn định đời sống công nhân lao động. 

Ủy ban Quan hệ lao động được thành lập, thực hiện cơ chế đối thoại thường xuyên để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của các bên, đồng thời tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách về quan hệ lao động. Việc chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động có chuyển biến rõ nét...

Để thực hiện tốt Chỉ thị 22-CT/TW, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng cần hỗ trợ nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực quan hệ lao động. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập các hiệp hội doanh nghiệp trong các ngành nghề quan trọng. Tại một số tỉnh, thành phố chưa có đầu mối thống nhất, cần thành lập hiệp hội doanh nghiệp chung.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân khiến quan hệ lao động tại nhiều doanh nghiệp chưa ổn định là do chưa phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, nhất là ở các cấp địa phương trong quá trình tổ chức thức hiện và giám sát, kiểm tra, xử lý sai phạm.

Bên cạnh đó, cần kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, cần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Nhà nước với tổ chức đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, tăng cường các thiết chế hòa giải và trọng tài theo quy định của pháp luật về lao động, tiến tới xây dựng đội ngũ hòa giải chuyên nghiệp.

Các tổ chức công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lấy đối thoại, thương lượng, thỏa thuận làm phương tiện để phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, hoàn thiện khung pháp lý, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Thu Cúc