Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết địnhthay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

Việt Nam đăng cai tổ chức ABU Robocon 2018

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về việc đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 (ABU Robocon 2018).

Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Lê Tiến Châu.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xử lý nghiêm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên mạng internet

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động quảng bá, mua bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất và các sản phẩm có thành phần chất ma túy trên mạng internet.

Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạovề Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký quyết định kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng.

12 Ủy viên BCĐ Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" phê duyệt danh sách Ủy viên Ban chỉ đạo này.

Kiện toàn nhân sự UBQG về người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban này.