14 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 4) 14 di tích.

Sơ kết 3 năm phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người.

Tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015).

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Xây dựng hồ sơ Kéo co truyền thống trình UNESCO

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia Kéo co truyền thống đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.