Phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Lập hồ sơ đề nghị công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương thành lập hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Thẩm định Quy hoạch bảo tồn di tích Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư, văn bản điện tử

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hội nghị trực tuyến về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo vào ngày 20/12 tới.

14 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 4) 14 di tích.

Sơ kết 3 năm phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người.

Tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015).

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.