Đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015.

Chuyển thời gian tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế tại Ninh Thuận

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chuyển thời gian tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục chủ động đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016.

Hoàn thiện Đề án xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Đầu tư xây dựng Tháp truyền hình Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam bằng hình thức chỉ định thầu và chịu trách nhiệm về quyết định.

Thống nhất mức xử phạt đối với vi phạm của báo chí

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông tin không đúng của cơ quan báo chí, bảo đảm thống nhất mức xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9; phối hợp với các địa phương, Bộ, ngành hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai hoạt động phòng, chống dịch theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 17/TB-VPCP.

 

Tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt cho trẻ em

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh quần áo, khăn giấy ướt dành cho trẻ em có chứa hóa chất độc hại.

Rà soát, đánh giá thực trạng việc đặt tên các trường đại học

(Chinhphu.vn) - Để thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của các trường đại học, phù hợp với thông lệ quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá thực trạng việc đặt tên đối với các trường đại học ở trong nước.