Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đẩy mạnh xã hội hóa các trường dạy nghề

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống đào tạo nghề trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đến năm 2020, trong đó thể hiện rõ định hướng đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở dạy nghề.

Rà soát chính sách liên quan đến đại học ngoài công lập

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhất là các chính sách đối với sinh viên; đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, bảo đảm công bằng giữa công lập và ngoài công lập.

Bổ sung quy định về đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trưng bày

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cho mượn hoặc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, bảo quản có thời hạn.

 

Chú trọng triển khai Chương trình quốc gia về người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2012-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác về người cao tuổi.

Đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV năm 2015.

Chuyển thời gian tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế tại Ninh Thuận

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chuyển thời gian tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục chủ động đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016.

Hoàn thiện Đề án xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.