Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra và khắc phục ô nhiễm nước sinh hoạt

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan kiểm tra và khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm nước sinh hoạt tại các khu chung cư.

Rà soát cơ chế, chính sách đào tạo nhân lực tay nghề cao

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Chú trọng quản lý an toàn vệ sinh của nước sinh hoạt

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến cuối năm 2014, các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm (ATTP). Bổ sung nước sinh hoạt như một sản phẩm hàng hóa cần đặc biệt chú trọng trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường Đại học Việt - Đức

(Chinhphu.vn) -  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm: Tạo chuyển biến từ cơ sở

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 234/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ  tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tăng cường phối hợp, kiểm tra, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở và tạo chuyển biến từ cơ sở.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Đại học KH&CN Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Ký Hiệp định tài trợ dự án Đào tạo nhân lực y tế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn WB.

Hạn chế tối đa thành lập trường đại học

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trước mắt, cần hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất đang thiếu nhân lực và những ngành đặc thù cần được ưu tiên. 

Thúc đẩy du lịch phát triển

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển.

Nghiên cứu sửa đổi chế độ ưu đãi nghề biểu diễn nghệ thuật

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa-Thông tin, sớm trình Thủ tướng Chính phủ.