Phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa ký quyết định phê duyệt danh sách 18 Ủy viên Ủy ban này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng BCĐ DA Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp" do WB tài trợ.

Báo cáo Thủ tướng Đề án tổ chức ASIAD 18

(Chinhphu.vn) – Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm báo cáo Thủ tướng về phương án cụ thể việc đăng cai ASIAD 18. Tại văn bản 2309/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng.

Thành lập Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đẩy mạnh xã hội hóa các trường dạy nghề

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống đào tạo nghề trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đến năm 2020, trong đó thể hiện rõ định hướng đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở dạy nghề.

Rà soát chính sách liên quan đến đại học ngoài công lập

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhất là các chính sách đối với sinh viên; đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, bảo đảm công bằng giữa công lập và ngoài công lập.

Bổ sung quy định về đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trưng bày

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cho mượn hoặc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, bảo quản có thời hạn.

 

Chú trọng triển khai Chương trình quốc gia về người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2012-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác về người cao tuổi.

Đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.