Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Đại học KH&CN Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Ký Hiệp định tài trợ dự án Đào tạo nhân lực y tế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn WB.

Hạn chế tối đa thành lập trường đại học

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trước mắt, cần hạn chế tối đa việc thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất đang thiếu nhân lực và những ngành đặc thù cần được ưu tiên. 

Thúc đẩy du lịch phát triển

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển.

Nghiên cứu sửa đổi chế độ ưu đãi nghề biểu diễn nghệ thuật

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa-Thông tin, sớm trình Thủ tướng Chính phủ.

Không để dịch chồng dịch

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 200/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và các dịch bệnh mới nổi.

Thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030”

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng ban.

Kiểm tra phản ánh về thuế TNDN đối với trường ngoài công lập

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Tài chính chủ trì, phối  hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra lại thông tin phản ánh về việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường ngoài công lập, xử lý theo quy định.

Xây dựng Đề án phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo về việc xây dựng Đề án tổng thể "Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".