Xây dựng Hồ sơ đề cử danh thắng Yên Tử trở thành Di sản Thế giới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến về việc gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đề nghị đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới.

Gửi Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là Di sản thế giới

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định.

Huy động nguồn lực xã hội phát triển các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Năm 2021, với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, công tác người cao tuổi cần được các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên.

Hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 446/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di sản tư liệu.

Rà soát lại các quy định của pháp luật về di sản văn hóa

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng khẩn trương rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở VHTT

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).

Không điều chỉnh lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước 20/1, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai NQ02

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2021.