11:23 AM, 29/08/2014

Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục nhắc nhở, đốc thúc các bộ ngành, địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn trong triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh.

Trước đó, sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP và 43/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng đã trực tiếp làm việc với nhiều Bộ, ngành nhằm đôn đốc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, những lĩnh vực đang gây bức xúc nhất cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét đến giờ, những Bộ ngành mà Thủ tướng trực tiếp xuống làm việc đã triển khai rất tích cực các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 19.

Nhưng Phó Thủ tướng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng thẳng thắn nêu ra, trong số các bộ, ngành còn lại, vẫn có một số nơi triển khai  rất chậm.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách theo hướng tạo sự thông thoáng, thuận lợi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó đột phá vào cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong ba nhóm giải pháp lớn được Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng cho đây là những giải pháp ít tốn kém, trong tầm tay của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, địa phương, tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Từ nay đến cuối năm và năm sau, thủ tục hải quan giảm một nửa số giờ, thuế giảm từ khoảng 500 giờ xuống 200 giờ; thủ tục bảo hiểm từ hơn 300 giờ xuống dưới 100 giờ. Thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận điện giảm từ 1/3 đến một nửa thời gian so với hiện nay”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại các mục tiêu này. “Các đồng chí Bộ trưởng (phụ trách những lĩnh vực này) đã cam kết với tôi, còn các Bộ trưởng khác tiếp tục rà soát và mạnh dạn cắt giảm thủ tục”.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng “vấn đề gì thuộc thẩm quyền thì mạnh dạn sửa, vấn đề gì thuộc thẩm quyền Chính phủ thì đưa ra bàn, vấn đề gì được quy định trong Luật thì kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung”.

“Cải cách thể chế không chỉ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn giúp phòng chống tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một loạt vấn đề liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, đang gây khó cho doanh nghiệp, cũng được người đứng đầu Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo ngay tại phiên họp.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng kết, đánh giá và đề xuất loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, gây tốn kém xã hội, phát sinh tiêu cực, cản trở thị trường, cản trở phát triển.

“Tôi đồng ý quản lý nhà nước là phải bằng pháp luật, bằng chiến lược, quy hoạch nhưng thực tế chúng ta có quá nhiều quy hoạch không phù hợp và không cần thiết. Trong điều kiện kinh tế thị trường, chúng ta hoặc phải hạn chế và giảm bớt quy hoạch, hoặc cần phải có quy hoạch thì phải theo thị trường”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho ý kiến.

Về Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 có nhiều quy định không khả thi, Thủ tướng Chính phủ nhất trí tạm dừng thực hiện để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến. “Phải đặt mình vào vị trí người dân, doanh nghiệp, quy định phải phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi” , Thủ tướng một lần nữa nhắc lại quan điểm chỉ đạo của ông.

Thành Đạt

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản