4:25 PM, 29/11/2013

Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ảnh minh họa
Theo đó, thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên thuộc huyện Phú Hòa, trong giai đoạn I có diện tích 460 ha; căn cứ hiệu quả đầu tư trong giai đoạn I sẽ xem xét mở rộng thêm diện tích.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản-chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Vùng.

Bên cạnh đó, liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho Vùng; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trong Vùng.

Trong quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phú Yên phải dành ít nhất 60% diện tích cho xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp và cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp.

Ngoài ra, phải dành ưu tiên đất đai cho các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các trung tâm, nhà máy tạo công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Việc quy hoạch chuyển đổi đất lúa sang mục đích sử dụng khác phải theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản