5:02 PM, 06/12/2013

Sơ kết 3 năm phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người.

Ảnh minh  họa

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3  năm qua, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người. Tổng số trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người được hưởng chính sách hỗ trợ là 5.959 em. Trong đó, Hà Giang có 1.105 em được hỗ trợ, Lai Châu có 3.333 em, Kon Tum 167 em, Lào Cai 398 em, Điện Biên 595 em, Nghệ An 312 em.

Cũng theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác huy động học sinh đến trường. Tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh dân tộc rất ít người đến trường tăng, đặc biệt là tỉ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi dân tộc rất ít người ra lớp đạt bình quân trên 98%. Việc tăng tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh dân tộc rất ít người đến trường đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học ở các tỉnh có học sinh dân tộc rất ít người.

Do được hưởng chính sách hỗ trợ về học tập của Đề án và sự cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc rất ít người nên tỉ lệ học sinh dân tộc rất ít người bỏ học và lưu ban giảm, một số dân tộc như Cờ Lao, Pu Péo không có học sinh bỏ học và lưu ban.

Về chất lượng giáo dục, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy học sinh các dân tộc rất ít người học trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được học 2 buổi/ngày. Các nội dung giáo dục đặc thù về văn hóa dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và hoạt động ngoài giờ lên lớp được tăng cường.

Việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc rất ít người đã được chú trọng, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc rất ít người đã được nâng lên. Tỉ lệ học sinh dân tộc rất ít người đạt khá, giỏi tăng. Số lượng học sinh dân tộc rất ít người đi học cử tuyển, dự bị đại học, cao đẳng, đại học tăng. Năm học 2012-2013 có 14 em học sinh cử tuyển, 2 em học dự bị đại học và 5 em học cao đẳng, đại học. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tại các cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc rất ít người đã được nâng lên. Hơn 300 cán bộ quản lí và giáo viên ở các cơ sở có học sinh dân tộc rất ít người đã được tập huấn nâng cao trình động chuyên môn nghiệp vụ. 

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản