3:05 PM, 30/07/2015

Phát biểu của Phó Thủ tướng tại Lễ Kỷ niệm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/7 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Mít-tinh Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và Ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại Lễ Mít-tinh. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu bản lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng.

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng,

Kính thưa các vị chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo,

Kính thưa các vị đại biểu,

Hôm nay, chúng ta vui mừng cùng có mặt tại đây để dự Lễ Mít-tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (ngày 02/8/1955 - 02/8/2015).

Tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các quý vị chức sắc tôn giáo, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý nhà nước về tôn giáo qua các thời kỳ và toàn thể quý vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố, phát huy khối Đại Đoàn kết Dân tộc; giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngay khi vừa ra đời trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt chờ ngày tổng tuyển cử tự do, Ban Tôn giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để lôi kéo, cưỡng ép một bộ phận đồng bào di cư vào Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện chính sách tôn giáo, động viên chức sắc và đồng bào tôn giáo ở Miền Bắc đoàn kết xây dựng hậu phương lớn, chi viện cho tiền tuyến lớn; đồng bào các tôn giáo ở miền Nam chở che cho bộ đội, tham gia chiến đấu, cùng cả Dân tộc làm nên chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, đưa non sông về một mối.

Bước vào thời kỳ Đổi Mới, với sự kiên định chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với lợi ích của Dân tộc, phát huy sáng tạo, đổi mới, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân đồng thời đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh quốc gia, tới chính sách Đại đoàn kết Dân tộc.

Hệ thống chính sách, pháp luật về tôn giáo được bổ sung, hoàn thiện. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo được bồi dưỡng, nâng cao. Nhiều cán bộ tôn giáo đã bằng sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp, về tôn giáo, về văn hóa, xã hội, bằng tấm lòng nhiệt thành, trong sáng và đức tính khiêm cung, chịu thương chịu khó đã để lại trong lòng các chức sắc tôn giáo và đồng bào sự quý trọng, thân thiết. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đã thực sự đảm đương vai trò của người cán bộ dân vận mẫu mực, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người, của dân tộc Việt Nam ta.

Công tác đối ngoại về tôn giáo với sự đóng góp hết sức ý nghĩa của các Bộ ngành, tổ chức, đoàn thể và các tôn giáo được đẩy mạnh giúp dư luận thế giới hiểu đúng về chính sách và thực tiễn tự do tín ngưỡng, về tôn trọng và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa nước ta với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ ngành quản lý nhà nước về tôn giáo được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và cả tấm Huân chương Độc lập hạng Nhất mà ngành vừa đón nhận hôm nay. Đây cũng là sự ghi nhận đối với sự đóng góp của các tôn giáo trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi xin được chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tôn giáo với tất cả sự trân trọng và tình cảm tốt đẹp.

Tôi cũng xin được gửi tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo đã luôn với phương châm tốt đời - đẹp đạo, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc đã gương mẫu, tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Lịch sử dựng nước và giữ nước của Dân tộc Việt Nam ta rất đỗi hào hùng. Trong những thời khắc cam go, bằng sức mạnh của chính nghĩa, của lòng yêu nước, của tinh thần tự hào dân tộc, của nghĩa đồng bào, người Việt Nam ta - không kể dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh - muôn người như một, không quản hy sinh, gian khổ đã vượt qua muôn vàn thử thách, thiên tai, địch họa... để có được Tổ quốc hòa bình, độc lập, tươi đẹp hôm nay.

Đất nước đang đổi mới, phát triển từng ngày. Chúng ta đã đạt được những thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy trình độ phát triển của nước ta vẫn còn thấp, khoảng cách so với các nước trong vực còn lớn, nếu không quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thì chắc chắn không thể thực sự sánh vai cùng năm châu bè bạn đáp lại niềm tin, niềm mong mỏi của lớp lớp anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Trong đó có rất nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.

Mặc dù hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo nhưng thế giới luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột, trong đó có những nguy cơ xung đột sắc tộc, tôn giáo. Trong nước, đó đây vẫn còn những hành vi lợi dụng tôn giáo hòng gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là của mọi người Việt Nam, dù ở trong nước hay đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Người Việt Nam ta dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào cũng đều là khúc ruột trên, khúc ruột dưới, đều là đồng bào; đều có lòng yêu nước nồng nàn và ý nguyện phấn đấu cho Độc lập Dân tộc, cho Tự do và Hạnh phúc của Nhân dân.

Giáo lý của các tôn giáo đều hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, nhân văn. Các tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn hàm chứa sâu sắc những yếu tố văn hóa, đạo đức.

Phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo có ý nghĩa thiết thực trong đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa Dân tộc, khắc phục những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống do những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của hội nhập trong một bộ phận dân cư.

Tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận đông đảo nhân dân. Vai trò của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo rất quan trọng và sẽ ngày càng quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra nặng, đòi hỏi đối với cán bộ làm công tác tôn giáo rất cao để có thể đi sâu, đồng hành, đồng cảm với từng niềm vui, nỗi khó của đồng bào các tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; để các tôn giáo góp phần tích cực củng cố khối Đại đoàn kết Dân tộc như Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã nêu rõ.

Với truyền thống rất đáng tự hào của 60 năm phát triển, trưởng thành, chúng ta cùng tin tưởng chắc chắn rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Chúng ta cũng tin tưởng chắc chắn rằng các chức sắc, chức việc, người tu hành, tín đồ các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý, của văn hóa dân tộc để xã hội ngày càng an lành, để cuộc sống ngày càng hạnh phúc, để đất nước ngày càng phồn thịnh.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị chức sắc tôn giáo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý nhà nước về tôn giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

 Xin trân trọng cảm ơn./.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản