5:37 PM, 25/12/2013

Ngăn chặn hành vi lợi dụng từ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 457/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa đảo vì mục đích khác, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, đạo đức truyền thống, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và tình hình xã hội ở các địa phương.

Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là các cựu chiến binh, đồng đội cũ, những người cao tuổi ở địa phương và cả đối tác ở nước ngoài; bảo đảm tính khoa học, chính xác của thông tin; lồng ghép chặt chẽ với việc tổng rà soát chính sách người có công với các chương trình và phong trào khác.

Bộ Quốc phòng chủ trì đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chủ động từng bước cung cấp thông tin đã được xử lý và quản lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Về công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia và xác định ADN, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào, Campuchia và công tác quản lý sau quy tập (công tác an táng, quản lý hồ sơ, quản lý mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ…).

Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo phạm vi, chức năng được phân công nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.

Theo Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2015 sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.

Đến năm 2020, tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin; từ năm 2021 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.

Để thực hiện các mục tiêu của Đề án, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản