8:46 PM, 02/12/2013

Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (2/12/1953-2/12/2013).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh VOV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước…

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, hệ thống tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tương đối hoàn chỉnh với 35 viện và trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, tạp chí, nhà xuất bản, bảo tàng, học viện... với đội ngũ cán bộ nghiên cứu gần 2.000 người.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ khoa học, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tập trung nghiên cứu những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách về lý luận và thực tiễn của đất nước; tổng kết thực tiễn góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đến nay, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã có quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin khoa học với hơn 50 nước và các tổ chức khoa học xã hội trên thế giới. Viện đã công bố hàng chục nghìn công trình, bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước, hơn 7.000 đầu sách, trong đó có 20 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 24 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước.

Với những đóng góp và cống hiến khoa học to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Viện đã vinh dự được trao tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Độc lập Hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Phòng truyền thống của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ảnh VOV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội đầu ngành của cả nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện tốt chức năng là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học xã hội là công việc rất khó và nhạy cảm, đòi hỏi mỗi người phải hết sức tâm huyết, say mê, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.

Lãnh đạo Viện phải có kế hoạch đổi mới mạnh mẽ tổ chức và cơ chế hoạt động của Viện, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, có chính sách, biện pháp thu hút các nhà khoa học có trình độ cao ở trong và ngoài nước, trọng dụng nhân tài, tạo sức mạnh tổng hợp để đưa nền khoa học xã hội Việt Nam tiến lên một bước mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Diệp Lân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản