3:10 PM, 27/12/2013

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo lập Quỹ hỗ trợ xuất bản Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần quy định trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cụ thể hướng xử lý đối với các nhà xuất bản đã được thành lập trước đây theo đúng quy định của Luật xuất bản.

Luật Xuất bản năm 2012 bao gồm 6 chương 54 điều với nhiều điểm mới so với Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008. Trong đó, có một số thay đổi về thủ tục xuất bản; chuẩn hóa các yêu cầu đối với biên tập viên, đưa ra một số quy định cụ thể về vai trò của các Tổng biên tập, biên tập viên; đối tác liên kết chính thức được tham gia rộng hơn vào lĩnh vực xuất bản; mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm…

Đặc biệt là Luật Xuất bản mới dành riêng một chương quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản