4:23 PM, 17/02/2014

Hoàn thiện Đề án xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõ thêm việc tham khảo nội dung, chương trình, sách giáo khoa của một số nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; cần có sự phân định giữa người xây dựng chương trình chuẩn và người biên soạn sách giáo khoa; việc huy động sự tham gia rộng rãi của các nhà giáo, nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các hiệp hội, hội khoa học chuyên ngành; việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại trong quá trình dạy và học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ủy quyền thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thực hiện sau năm 2015 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản