4:00 PM, 19/03/2014

Đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

8 nhiệm vụ cần thực hiện

Theo đó, kế hoạch đặt ra 8 nhiệm vụ cần phải thực hiện: 1- Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện; 2- Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phát luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; 3- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; 4- Tổ chức lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và thân nhân liệt sĩ tập trung để phục vụ giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; 5- Thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thông báo, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; 6- Đẩy mạnh hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; 7- Hợp tác quốc tế về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; 8- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ

Từ nay đến năm 2015, kế hoạch sẽ tập trung thực hiện nâng cao 3 cơ sở giám định; điều tra, thống kê, tổng  hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Đồng thời, thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương thực hiện phân tích ADN và lưu giữ tại ngân hàng gen; Xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân để phục vụ so sánh, đối chiếu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản